• Uitvaart Banner

Uitvaart

Laten we er niet omheen draaien: ieder mens heeft ooit een uitvaart nodig. Het is goed om daar even bij stil te staan. Wat voor uitvaart wil ik? En wat kost dat?

Het treffen van een goede regeling voor uw uitvaart en de periode daarna is een hele zorg minder. Voor uzelf, maar meer nog voor uw familie en vrienden die achterblijven. Met een uitvaartverzekering voorkomt u dat zij voor de kosten opdraaien. En dat zij van alles moeten regelen terwijl hun hoofd daar dan helemaal niet naar staat. 

Wat kost een uitvaart?

Wat kost een uitvaart eigenlijk?
Een uitvaart kost vaak meer dan u denkt. Veel mensen denken “Ach, later is er wel geld.” Maar vergeet niet: later kan ook eerder komen! In ieder geval heeft lang niet iedereen een dergelijk bedrag voor handen. Al met al reden genoeg om een uitvaartverzekering te overwegen. 

Weten waar u aan toe bent?

De gemiddelde kosten voor een crematie zijn € 7500,- en voor een begrafenis € 10.000,- maar hangen sterk af van uw persoonlijke wensen en de graf of crematiekosten in uw gemeente en de begraafplaats. De verschillen kunnen oplopen tot duizenden euro's ( laat u daarover goed informeren )

Wat is de premie?

De te betalen premie of koopsom voor een uitvaartverzekering hangt af van uw leeftijd op het moment van aanvragen. Hoe jonger u bent, hoe lager de premie of de koopsom. Het is dus verstandig als u een uitvaartverzekering overweegt, dit zo snel mogelijk te regelen, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven. 

 

De adviseurs van Rigter assurantiën adviseren u graag bij het afsluiten van een uitvaartverzekering die bij u past.  

Uitvaartverzekering in kapitaal

Een kapitaal uitvaartverzekering is een uitvaartverzekering waarbij na uw overlijden alleen een geldbedrag vrijkomt. U bepaalt zelf welk bedrag uw nabestaanden krijgen als u overlijdt, dit bedrag stelt u bij aanvang van de verzekering vast.

Hierbij is het raadzaam een kostenbegroting te maken op basis van uw persoonlijke wensen en deze begroting eens in de drie tot vijf jaar opnieuw te maken. Uw wensen en persoonlijk situatie kunnen in de loop van de tijd immers veranderen. Houdt er ook rekening mee dat de tarieven kunnen veranderen.

Het verzekerde bedrag kunt u na verloop van tijd te verhogen. Vanwege inflatie is dat ook verstandig om te doen. U kunt er vaak ook voor kiezen dat de dekking ieder jaar met een vast percentage oploopt. Dit wordt indexatie genoemd.

Voor een kapitaal uitvaartverzekering wordt vaak gekozen als de verzekerde (of diens nabestaanden) zelf een grote invloed willen hebben op de uitvaart. Bij een kapitaalverzekering kunnen de nabestaanden zelf bepalen hoe ze de uitkering van deze verzekering willen gebruiken. De uitvaart kan hierdoor helemaal naar eigen wens of de wensen van de overledene ingericht worden.  

U kunt ook fiscaal voordeel behalen door een koopsomstorting ineens te doen. Wanneer u voldoende middelen op uw spaarrekening heeft om de kosten van uw uitvaart uit eigen middelen te betalen is een koopsomstorting vaak fiscaal gunstig. Een dergelijke storting verlaagt het vermogen in box 3 omdat een uitvaartverzekering immers vrijgesteld is voor de vermogensrendementsheffing. De vrijstelling bedraagt ongeveer € 7000,- en als dit belast zou zijn in box 3 dan betaald u ieder jaar zo'n € 80,- ( uw vermogen moet dan wel minimaal € 24.437,- zijn )

 

 

Uitvaartverzekering in natura

Een natura uitvaartverzekering is een uitvaartverzekering waarbij de verzekeraar (een deel van) de begrafenis of crematie regelt. U kunt daarbij denken aan het verzorgen en regelen van de uitvaart en de aangifte van overlijden incl. het bezorgen van de uitvaartkist voor thuisopbaring en overbrengen van de overledene naar het uitvaartcentrum. Er wordt bij deze verzekering over het algemeen dus geen geld uitgekeerd maar een dienst verleend. Hierbij geldt dat het van de gekozen verzekeraar en voorwaarden afhangt wat er onder de dekking valt. Bij de natura uitvaartverzekering zijn de kosten voor de dienstverlening, de laatste verzorging van de overledene, de opbaring in het uitvaartcentrum, de uitvaartkist, dragers, de rouw en volgauto en zaken als kaarten en dankbetuigingen vaak meeverzekerd.

Veel natura uitvaartverzekeringen kennen een basispakket zoals hierboven omschreven en een pluspakket (geldbedrag). Met het pluspakket kunnen nabestaanden bijvoorbeeld de kosten van een graf, de crematie, de rouwdienst, een advertentie in een dagblad of bloemen betalen. Het is heel belangrijk om vooraf goed te bepalen wat er binnen de dekking van de verzekering valt zodat de nabestaanden niet alsnog te maken krijgen met extra kosten achteraf.

Een voordeel van de natura uitvaartverzekering is de nabestaanden te ontzien bij het regelen van de uitvaart. Bij een natura uitvaartverzekering worden de nabestaanden hierbij bijgestaan door de verzekeraar. Een nadeel van de natura uitvaartverzekering is dat de nabestaanden vaak vast zitten aan producten en samenwerkingspartners van de verzekeraar. Zo staan de uitvaartverzorger, aula etc. vaak vast. Wanneer u hier van afwijkt worden er vaak extra kosten in rekening gebracht.

 

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.