• Pensioen Banner

Pensioen

“Ik leef nu” en “wie dan leeft, wie dan zorgt” zijn veelgehoorde uitspraken als we het hebben over pensioen. Begrijpelijk, als je jong bent lijkt het allemaal nog ver weg.
Wie echter na zijn pensionering meer inkomen wil dan alleen AOW of eerder wil stoppen met werken doet er verstandig aan zo vroeg mogelijk te beginnen met sparen voor later.

Hoe eerder begonnen wordt met sparen, hoe eenvoudiger dat financieel te bereiken is; op latere leeftijd kan het een relatief hoge aanslag op het inkomen zijn waardoor het beoogde doel vaak
financieel niet meer haalbaar blijkt. Veel mensen sparen via hun werkgever voor hun pensioen. Maar weet u precies hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd of wat u straks daadwerkelijk gaat ontvangen?

En weet u dat u vaak op een aantrekkelijke manier extra kunt sparen? Wij laten u graag zien wat de mogelijkheden zijn en wat binnen uw financiële middelen past.  

Aanvullend pensioen

Aanvullend pensioen

De vraag of u zelf moet gaan sparen voor een aanvulling op uw oudedagsvoorziening is afhankelijk van twee vragen:

  • Welk inkomen denkt u nodig te hebben nadat u gestopt bent met werken?
  • Is uw pensioen plus de AOW daarvoor voldoende?

Het is daarom goed nu alvast na te denken over hoeveel geld u wilt gaan uitgeven aan bijvoorbeeld uw hobby’s en vrijetijdsbesteding en of u tegen die tijd uw hypotheek geheel of gedeeltelijk hebt afgelost. Om duidelijkheid te krijgen over uw inkomen na pensionering kunt u een afspraak maken met de adviseurs van Rigter Assurantiën. Wij helpen u graag verder.  

Stoppen met werken

Overheidspensioen

Iedereen in Nederland heeft recht op AOW. Veel mensen realiseren zich echter niet dat de hoogte van een AOW-uitkering gekoppeld is aan het minimumloon. Dat komt in het beste geval momenteel neer op een bedrag van € 1.145,- bruto voor een alleenstaande, voor een echtpaar waarbij de partner nog geen recht heeft op AOW € 790,- bruto en wanneer beiden recht hebben op AOW € 790,- per persoon ( dit is exl. vakantiegeld ). 

De AOW was decennialang verbonden aan de 65-jarige leeftijd. Maar dat is verleden tijd. Versneld wordt de leeftijd opgevoerd naar 67 jaar en ouder.

Omdat de AOW-leeftijd geleidelijk omhoog gaat, zijn de gevolgen niet voor iedereen hetzelfde. Wij geven u hieronder een overzicht van de gevolgen.                                                                                             Het overzicht is samengesteld op basis van het aangenomen wetsvoorstel.

U bent geboren: U krijgt AOW in:  Uw leeftijd als uw AOW start is:
na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 2015 65 jaar + 3 maanden
na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 2016 65 jaar + 6 maanden
na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 2017 65 jaar + 9 maanden
na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 2018 66
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 jaar + 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 2020 66 jaar + 8 maanden
na 30 april 1954 2021 67 jaar *)

*) Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor een verdere verhoging als de ontwikkeling van de levensverwachting daartoe aanleiding geeft. Hiervoor moet vóór 2019 een besluit worden gepubliceerd.

 

Pensioenopbouw via uw werkgever

Daarnaast kan het zijn dat u recht heeft op een uitkering uit het pensioen dat u bij uw werkgever hebt gespaard. Het is goed nu al te weten wat u straks kunt verwachten. De hoogte van uw totale pensioeninkomen wordt door veel factoren beïnvloed. Dat maakt de zaken er niet eenvoudiger op. Gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw pensioen, zijn onder meer de fiscale wet- en regelgeving, veranderingen in uw loopbaan, trouwen en kinderen krijgen, een scheiding of het overlijden van uw partner en arbeidsongeschiktheid maar ook de dekkingsgraad staan pensioenen onder druk. Hieronder een passage uit het financieel dagblad.

Was de gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenen vorig jaar nog 102%, nu is het gemiddelde 97%. En daarmee zitten de pensioenfondsen weer op hetzelfde niveau als van eind 2012, schrijft Het Financieele Dagblad. Wordt het beleid niet aangepast en blijft het beursklimaat slecht, dan sluit directeur Riemen van de Pensioenfederatie niet uit dat de pensioenen vanaf 2017 gekort gaan worden.Ook vakcentrales maken zich grote zorgen. In een brief aan staatssecretaris Klijnsma en de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken, vragen VCP, FNV en CNV om maatregelen om financiële problemen bij bevolkingsgroepen te voorkomen.

 

Prive aanvulling op uw pensioen

Dit betreft uw spaarrekening(en) of lijfrenteverzekering(en) waarmee u uw totale pensioen kunt aanvullen.  Gelet op het bovenstaande is het goed om tijdig naar uw persoonlijke omstandigheden te kijken en daar waar mogelijk voorzieningen te treffen. U kunt met de adviseurs van Rigter assurantiën vrijblijvend een afspraak maken om u hierover te laten informeren.  

 

 

 

Nabestaanden

Als uw partner onverhoopt komt te overlijden zijn er een groot aantal financiële zaken waar rekening mee gehouden dient te worden.

  • Wat gebeurt er met mijn hypotheek en kan ik die nog wel betalen?
  • Hoe moet ik rondkomen nu er een inkomen is weggevallen?
  • Als ik moet gaan werken moeten mijn kinderen worden opgevangen en wat kost dit?
  • Heb ik wel recht op een uitkering uit de Algemene nabestaandenwet?

Allemaal vragen waar u beter vooraf duidelijkheid over kunt hebben en niet op het moment dat u wordt geconfronteerd met een plotseling overlijden. De antwoorden op deze vragen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zijn dus voor iedereen verschillend.

Alleen de Algemene nabestaandenwet is duidelijk in wanneer u wel of geen recht hebt op een evt. uitkering. Je hebt als nabestaande slechts recht op een ANW-uitkering:

  • als je geboren bent voor 1 januari 1950, of
  • als je geboren bent na 1 januari 1950 en een kind jonger dan 18 jaar moet verzorgen (zodra het jongste kind 18 jaar is vervalt de uitkering), of
  • als je tenminste 45% arbeidsongeschikt bent verklaart.

Daarnaast kent de ANW een inkomenstoets. Als uw partner inkomen uit arbeid of inkomen in verband met arbeid (bijvoorbeeld WAO- of WW-uitkering) heeft, wordt dit respectievelijk geheel of gedeeltelijk gekort op de nabestaandenuitkering. Welke mogelijkheden u heeft en wat voor u van toepassing is als nabestaande vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek. Maak hiervoor vrijblijvend een afspraak met een van de adviseurs van Rigter Assurantiën.