• Hypotheek Banner

Hypotheken
Het kopen van een huis doe je gemiddeld maar twee of drie keer in je leven. De meeste mensen moeten hiervoor een groot geldbedrag lenen. Het is daarom goed je te verdiepen
in de vele aspecten die komen kijken bij het kopen van een huis. Laat je daarom goed informeren, bij ons kunt u terecht voor een gedegen advies.
Per 1 januari 2013 zijn er veel wijzigingen doorgevoerd, hieronder enkele wijzigingen op een rijtje.  

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing.

Vanaf 1 januari 2013 is hypotheekrenteaftrek alleen nog mogelijk bij hypotheken die gedurende de looptijd volledig worden afgelost. Dat betekent dat je elke maand een bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken gesloten na 1 januari 2013 en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken van voor deze datum.(hiervoor geldt een overgangsrecht). Wanneer u een eerste hypotheek afsluit heeft u de keuze uit een lineaire of een annuiteiten hypotheek die u maximaal in 360 maanden moet aflossen.

( Maximale ) hypotheek afhankelijk van de marktwaarde van de woning en het inkomen. 

U kunt in 2016 een hypotheek afsluiten tot 102% van de marktwaarde van uw woning. Dit heet  Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de marktwaarde van het huis. De overheid verlaagt dit stapsgewijs naar 100% Dit betekent dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de marktwaarde van de woning. U moet dan over eigen middelen beschikken om de bijkomende kosten te betalen. Bijkomende kosten zijn bijvoorbeeld ; overdrachtsbelasting, makelaarskosten, notariskosten, advieskosten enz. De hoogte van de hypotheek hangt niet alleen af van de marktwaarde van de woning maar ook van het bruto jaarinkomen. Dit noemt men loan to income.

Hogere hypothecaire lening mogelijk bij energiebesparende maatregelen.

Een hogere hypotheek ( tot 106% van de marktwaarde) is mogelijk als u energiebesparende maatregelen wilt meefinancieren. Zoals bijvoorbeeld dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers. De extra ruimte hiervoor kan oplopen tot een bedrag van € 9.000,- Bij een nul-op-de-meter-woning kan dit bedrag oplopen tot € 27.000. ( 2016 ) Voorwaarde is dat het bruto jaarinkomen minimaal € 33.000,- ( 2016 ) moet zijn en er een energieprestatiegarantie is afgegeven voor minimaal tien jaar.

Hogere hypothecaire lening voor tweeverdieners.

Sinds 1 januari 2016 krijgen tweeverdieners de mogelijkheid om iets meer geld te lenen voor de aankoop van een huis. Bij tweeverdieners mag het tweede inkomen bij het vaststellen van het maximale leenbedrag voor de helft meetellen in plaats van voor een derde. In 2017 mag dit inkomen voor 60% worden meegeteld.

Wijziging grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Op 1 juli 2015 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verlaagd van € 265.000,- naar € 245.000.- Op 1 juli 2016 zou deze grens verder dalen naar € 225.000. Dit is niet doorgevoerd dus de grens blijft voorlopig € 245.000,-

Met Nationale Hypotheek Garantie leent u veilig. 

Als u uw woning verkoopt en er ontstaat een verlies, dan heeft u een restschuld. Wanneer u een hypotheek met NHG heeft, kan NHG u onder bepaalde voorwaarden de restschuld kwijtschelden. Daarom is het belangrijk dat u, voordat u uw woning in de verkoop zet, er op let dat u voldoet aan alle voorwaarden die hiervoor gesteld zijn! NHG kijkt hiernaar op het moment dat zij een verliesdeclaratie van uw hypotheekverstrekker krijgen en moeten beoordelen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Op de site van de NHG kunt u hierover meer lezen.

 

Homepage NHG

 

Minder belastingaftrek bij hoog inkomen, maximale hypotheekrenteaftrek 50,5%

Je kon tot 2014 altijd tegen maximaal 52% hypotheekrente aftrekken. Dat percentage daalt sinds 2014. In 2016 is het maximale percentage waartegen je hypotheekrente kunt aftrekken 50,5%.

Studieschuld.

Vrijwel iedereen die nu een hypotheek aanvraagt, is met zijn of haar studie begonnen voor 1 september 2015. Deze woningkopers vallen onder de oude regeling. Dat betekent dat bij een hypotheekaanvraag 0,75% van de studieschuld meetelt. Het gaat om de lening die aantoonbaar open staat op het moment dat u de lening aanvraagt. Bij een studieschuld van bijvoorbeeld € 10.000 gaat de bank ervan uit dat u hiervoor een maandlast heeft van € 75. Heeft u een studieschuld opgebouwd vanaf 1 september 2015? dan telt 0,45% van de studieschuld mee bij de hypotheekaanvraag. In het oude leenstelsel hadden afgestudeerden een gemiddelde studieschuld van € 15.000. Dat beperkte de maximale hypotheek in 2015 met bijna € 27.000. Wie in het nieuwe leenstelsel geen grotere beperking van de maximale hypotheek wil krijgen, moet niet meer dan € 25.000 aan studieschuld opbouwen. (Bij deze berekening is uitgegaan van de hypotheeknormen van 2016).

Schenking 2016.

Een kind tussen de 18 en 40 jaar mag gebruikmaken van de eenmalige vrijstelling van € 53.016 als hij het geld gebruikt om:

  • een eigen woning te kopen
  • een eigenwoningschuld af te lossen
  • zijn eigen woning te verbeteren en te onderhouden
  • de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht af te kopen
  • de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen
  • een dure studie mee te betalen

Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt deze eenmalige vrijstelling ook voor u. (voor de voorwaarden verwijzen wij u graag naar de site van de belastingdienst).

 

 

 

 

 

 

 

hypothekgrafieken