• Diensten Diensten

Provisieverbod en het dienstverleningsdocument
De diensten en de prijs waarvoor de adviseur deze aanbiedt moeten worden opgenomen in een dienstverleningsdocument (DVD). Dit geldt voor alle adviseurs, dus ook als zij in dienst zijn bij een bank of verzekeraar. Dit document stelt consumenten in staat de dienstverlening en prijzen van financieel dienstverleners met elkaar en met die van banken en verzekeraars te vergelijken.

In ons dienstverleningsdocument kunt u duidelijk lezen wat wij voor u kunnen doen en wat de kosten voor onze diensten zijn. In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Wij maken daarom van tevoren duidelijke afspraken over wat we voor u doen en welke kosten we hiervoor in rekening brengen. Het dienstverleningsdocument wordt u bij het eerste vrijblijvende (kennismakings) gesprek overhandigd.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.